அவள் - 1

Posted by G J Thamilselvi On Tuesday, 16 August 2016 3 comments
உணவை உண்ணாமல் சோற்றுப் பருக்கையில் கோலம்போட்டுக்கொண்டிருந்தாள் அவள். என்ன ஆச்சு திங்கறதுக்கும் வெத்திலைப்பாக்கு வச்சு ஆரத்தி எடுக்கனுமோ? என்று நக்கலடித்த மேகேந்திரனுக்கு ஒரு பதிலும் அளிக்கவில்லை.
மேலும் வாசிக்க