தினம் என் பயணங்கள்

Posted by G J Thamilselvi On Wednesday, 16 September 2015 0 comments
ஆச்சர்யப்படத்தக விடயங்களை உள்ளடக்கியது வாழ்க்கை, வாழ்ந்துக்கொண்டிருக்கிறோமா? வாழ்வை இழந்துக்கொண்டிருக்கிறோமா என்பது அவரவர் மனதின் புரிதல் படி.

அப்பேருந்து நிலைய முன் பக்கத்தில் சாலையோரமாக நின்றுக்கொண்டிருந்தேன். மகளுக்கான காத்திருப்பு அது. காத்திருப்பே சுகம் தான் என்று சொல்லத் தோன்றும் அளவிற்கு நெருங்கிய சிநேகிதி அவள் எனக்கு.

ஒன்றையும் மறைக்காமல் ஒரு மகளால் தன் தாயிடம் பகிர்ந்துக்கொள்ள முடியுமா என்று அநேகந்தரம் யோசித்து இருக்கிறேன்.

0 comments:

Post a Comment