இதயத்துடிப்பு செய்தி மடல்

Posted by G J Thamilselvi On Saturday, 13 September 2014 1 comments
பெருமதிப்பிற்குரிய நண்பர்கள் அனைவருக்கும்

பணிவார்ந்த அன்பு வணக்கங்கள்.

இது இதயத்துடிப்பு செப்டம்பர் இதழ். இதன் தரம் மற்றும் பின்னணியில் உள்ள உழைப்பு உங்களைக் கவர்ந்திருக்கும் என்ற திடமான நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு, இது நிற்காமல் வெளிவர வேண்டுமல்லவா?
மேலும் வாசிக்க