மேலும் வாசிக்க

காதல் பார்வை

Posted by G J Thamilselvi On 2 comments
துணைக்கான ஏக்கம்
எதார்த்த உலகில்
இயல்பாய் நிகழ்வது தான்
மேலும் வாசிக்க