என் பால்யத்து சிநேகிதனே...!

Posted by G J Thamilselvi On Saturday, 2 November 2013 4 comments
அன்பென்னும் அடை மழையே
உள்ளத்தில் விழுந்தவனே
மனதெனும் கானகத்தின்
வழி ஒளியே…!
மேலும் வாசிக்க