அருத்தியனே...!

Posted by G J Thamilselvi On Friday, 28 June 2013 4 comments
அருத்தியனே…! அருத்தியனே…!
என்னை அணைத்திட அணித்தாய் வா
அலகிலா அன்பைினை
என் இதயத்தில் ஊற்றிட வா
மேலும் வாசிக்க

வானப்புனல்

Posted by G J Thamilselvi On Monday, 24 June 2013 4 comments
வான் அழுக மறந்ததோ?
வான் புனல் வற்றியதோ?
புவி ஓடு வெடித்திங்கு
நில நீரும் குன்றியதோ?
மேலும் வாசிக்க

விடியலை கொஞ்சம் நிறுத்தி வை...!

Posted by G J Thamilselvi On Wednesday, 12 June 2013 3 comments
எண்ணத்தில் என்ன இது மாற்றமோ
என்னுயிரே என்னுள் தொலைகிறாய்
கண்டெடுத்தேன் உன்னை இதயத்தில்
காதல் மனம் துறந்து மறைகிறாய்
மேலும் வாசிக்க

இலவசமாக வழங்கப்படவேண்டியது கல்வி மட்டுமே...

Posted by G J Thamilselvi On Sunday, 9 June 2013 2 comments
நமது அரசாங்கம் பல இலவசங்களை நமக்கு தருகிறது என்பது உண்மை தான்
அது குழந்தை பிறப்பில் இருந்து பொங்கல் வைப்பதிலிருந்து சுடுகாடு போகிற வரைக்கும் இலவசங்களை கிள்ளி கொடுக்காமல் அள்ளி கொடுத்து வருகிறது. என் கருத்தில் அரசாங்கம் நமக்கு கொடுக்கவேண்டிய வெகுமதியான இலவசம் கல்வி மட்டுமே அது நம் மக்களுக்கு புரிவதில்லை.
மேலும் வாசிக்க

வெற்றிகள் என்றும் உண்டு.

Posted by G J Thamilselvi On Friday, 7 June 2013 3 comments
தேடல் உண்டு வாழ்விலே
தேடி தெரிய அதிகம் உண்டு
தேடல் தரும் அனுபவததில்
வாழ்க்கைக்கென்று பாடம் உண்டு
மேலும் வாசிக்க

உன்னில் என்னை தேடுகிறேன்

Posted by G J Thamilselvi On Thursday, 6 June 2013 4 comments
மம்மம்மா என்ன இது
ஒரு புது உணர்வு ஆனது
நெஞ்சுக்குள்ளே  மயிலிறகால்
மத்தாப்புகள் சீண்டுது
மேலும் வாசிக்க

அருந்ததியனை தேடுகிறேன்...?

Posted by G J Thamilselvi On Wednesday, 5 June 2013 4 comments
எங்கும் இருள்...மின்சாரம் அற்ற இரா பொழுது அது. சில்வண்டுங்களின் க்ரீச் க்ரீச் மெல்லிய ஒலிக்கூட இரவின் பயங்கரத்தை எழுப்பி உள் கூட்டு மையங்களில் பய ரேகைகளை உற்பத்தி செய்து மனதின் தைரியத்தை அசைத்து பார்க்க முற்படும் நாழிகைகளில்....மின்சாரம் தொபுக்கடீர் என்று எங்கிருந்தோ சாத்தனை போல் குதித்து...அறை முழுவதும் மின்சாரத்தை பாய்ச்சி இருட்டை ஓடென்று விரட்டியது.
மேலும் வாசிக்க

பொய் முகங்கள்

Posted by G J Thamilselvi On Sunday, 2 June 2013 1 comments
இங்கே பொய் முகங்கள்
புதைக்கப்பட்டு
இராபொழுது இருளில்
இலக்குகள் தேடி அலைகிறது
மேலும் வாசிக்க