கொந்தளிப்பு

Posted by G J Thamilselvi On Sunday, 17 February 2013 1 comments

எதுவென்று பிரித்தாள
முடியா உணர்விது
கண்களில் கடல் நீரை
உற்பவித்து மகிழ்கிறது


உன்னை பார்த்தால்
போதும் என்று
தோன்றிவிடும் எனக்கு

பார்த்ததும் கணநேர
அருகாமை வேண்டும்
மனதிற்கு

கிட்டியதும் தோள்
சாய்ந்தால் என்ன
ஏங்கும்

ஏக்கம் தனிந்ததும்
அணைப்பாயோ
விழிநோக்கும்

அணைத்ததும்
மிஞ்சத்தோன்றும்
மிஞ்சிவிட்டலோ என்றால்
விட்டு விடு
கெஞ்சத்தோன்றும்

எல்லா தோன்றலிலும்
நீ தொடுத்தாள என்றே
சுழன்று தவிக்கிறது
புயல் தோற்றம்
கொண்ட மனம்.

1 comment:

  1. சிறப்பான கவிதை! நன்றி!

    ReplyDelete