பற்றுதல்

Posted by G J Thamilselvi On Saturday, 16 February 2013 0 comments

இந்த பற்றுதல் ஒன்றில்
விடைபெறுகிறது
உன்னை பற்றியதான
என் கவலைகள்


உன் கரம் ஆறுதல்
கடத்தி போலும்
என் உள்ளத்தில்
ஆறுதல் ஊற்றாகிறது

நிமிடங்கள் செலவழிந்தும்
காலம் ஏனோ நின்றது
முடிவுறா புள்ளியில்

இதய பிணைதலின்
மாதிரி போலும்
நம் கரங்களின் இணைப்பு

நம்பிக்கையின் அச்சாரத்தை
உன் பற்றுதலான
தொடுகை தந்தது

உனக்கானவள் என்ற உரிமை
உன் விரல் அழுத்தத்தில்
தெரித்தது

உன் வட்டத்து
பாதுகாப்பில்
எனக்கான பயங்கள்
பட்டுப்போகிறது

ஆணின் தீரத்தை
பெண்மை உணர
உன் பற்றுதல் போதுமானது.

0 comments:

Post a Comment