பொட்டுடன் நான்

Posted by G J Thamilselvi On Saturday, 23 February 2013 1 comments

இந்த கூந்தல் முடிவதில்
அதில் மலர் சூடி மகிழ்வதில்
குழந்தையாகிறாய் ஏன்...?


நெற்றி பொட்டில்லாத தருணங்கள்
நான் எப்போது இறந்தேன்
வினாவில் கொல்கிறாய்

குங்கும கீற்றில் சன்னமாக
உன் காதலின் பறிமாற்றத்தை பதிக்கிறாய்
நெற்றி நிரப்பப்படுகிறது
உன் காதல் முத்திரையோடு

உயிர்பான கவிதைகள்
உன் முக வரிகளில் உருவானதே
முற்றிலும் கற்பனை என்று
ஒதுக்கமுடியா அமைப்புகளில்
ஒளிந்து சிரிக்கிறாய்
உணர்வு கலையாக

நீ உயிர்ப்போடு இருக்க என்றே
பொட்டுடன் லயிக்கிறேன்
என் மதக் கட்டுபாடுகளை துறந்து.

1 comment:

  1. உணர்வுப்பூர்வமான கவிதை! வாழ்த்துக்கள்!

    ReplyDelete