வியந்துதான் பார்க்கிறேன்

Posted by G J Thamilselvi On Friday, 19 October 2012 8 comments
இந்த மழைதுளி மண்ணில்பட்டு
விதைக்கு உயிர்தந்தது போல
என்னில் உன் நினைவுகள்
காதல் வித்திட்டது
மேலும் வாசிக்க

நானும் தமிழ்கவி

Posted by G J Thamilselvi On Thursday, 18 October 2012 4 comments
காற்றில் சேதி சொன்னாலும்
தாமதமாகும் என்று,
எண்ணத்தில் காதல் சொன்னேன்,
மேலும் வாசிக்க

விழிப்புணர்வு

Posted by G J Thamilselvi On Wednesday, 17 October 2012 8 comments

வழிதெரியா இருளுக்குள் எரித்து
என்னை சாம்பலாக்க
எத்தனிக்கிறது உலகு
வகுக்கப்பட்ட சட்டங்களுக்குள்
வகுப்பில்லா அன்பு சஞ்சலப்படுகிறது.
மேலும் வாசிக்க

வெற்றி வசப்படும்...!

Posted by G J Thamilselvi On Tuesday, 16 October 2012 8 comments
ஒரு நிகழ்புள்ளிக்குள்,
உறைந்து உயிர்க்கிறது,
வெற்றியின் விதை.
முனைந்து செயல்படும்
ஆசையிலேயே,
மேலும் வாசிக்க

அன்பின் அன்புள்ள...!

Posted by G J Thamilselvi On Sunday, 14 October 2012 4 comments
தலைப்பை மட்டும் படித்து குழும்புவதற்காக அல்ல இப்பதிவு...நான் எழுதிய இரு கவிதைகளின் பதிவுகளுக்கு வந்த கருத்துரையில் தான் இப்படி ஒரு துவக்கம் இருந்தது. கடிதம் எழுதும் போது இது அதிகமாக பயன் படுத்தப்பட்டது எனக்கு நினைவிருக்கிறது. அன்பின், அன்புள்ள, அன்பான...இந்த ரக வார்த்தைகள். கடிதம் எழுதி 14 வருடங்கள் உருண்டோடி விட்டதால் மீண்டும் அந்த வார்த்தைகளை படித்தபோது உள்ளத்தில் ஒரு வித கிளர்ச்சி ஏற்பட்டது.
மேலும் வாசிக்க

குளிர்கிறது உயிர் வரை

Posted by G J Thamilselvi On Tuesday, 2 October 2012 12 comments


எலும்பை கொய்கிறது குளிர்,
சின்ன குத்தூசி பற்களால்,
அணுவின் துளைகளை நிரப்பி,
என் நடுக்கத்திற்குள் குளிர்காய்கிறது.
மேலும் வாசிக்க

இரவு கடந்த பின்னும்

Posted by G J Thamilselvi On 8 comments

கொஞ்சமே கொஞ்சம் நாள்,
இணைய உலக சஞ்சாரத்தினின்று,
விலகி நடந்த பயன்,
குவிந்து விட்ட வலைமலர்களின்,
எழுத்தோவிய மாலைகள்,
மேலும் வாசிக்க