காதலுடன் காதல் மனம் - 1

Posted by G J Thamilselvi On Thursday, 17 May 2012 7 comments


ஒரு ஆணும் பெண்ணும் கணவன் மனைவியாய் சேர்ந்து வாழ்வதற்கு என்ன வேண்டும்? அழகு பணம் வசதி பெரிய வீடு கார் பங்களா .......... இப்படி தொடரும் எத்தனையோக்களா? நான் சொல்ல மறந்ததையெல்லாம், உலகத்தில் உள்ள ஒட்டுமொத்த பொருட்களையும் சேர்த்து நீங்கள் சொல்லி, இந்த கட்டுரையை படிக்கும் போது நீங்கள் சேர்த்து படித்துக்கொள்ளலாம்.
மேலும் வாசிக்க